Info voor huurders

Om zeker te weten dat uw huur hoger is dan van uw collega's in de directe omgeving is onderzoek nodig. 

 

Kr@mps Bog onderzoekt voor u het huurniveau van vergelijkbare bedrijfspanden. Dat is de basis om met de eigenaar of beheerder in overleg te gaan over de aanpassing van de huur.


Komt u er rond de tafel niet uit, dan is er sprake van een huurgeschil en kunt u de kantonrechter vragen de nieuwe huurprijs vast te stellen. Dit is geregeld in artikel 7:303 BW. Zo'n vordering tot herziening van de huurprijs dient altijd vergezeld te gaan van een deskundigenrapport. Vooruitlopend hierop of om juist een gerechtelijke procedure te voorkomen, kunt u Kr@mps Bog als deskundige inschakelen